NB! We are at EuroPaint 2023, all orders will be shipped after September 1st.

PaddarVåra western pads och sadelfiltar kommer normalt från endera Weaver Leather eller Diamond Wool. Båda företagen har sin egen tillverkning som ligger i USA. Båda har även egen produktutveckling och är ledande inom var sina områden. Weaver Leather arbetar mycket med nyutvecklade material i kombination med hantverkstradition, medan Diamond Wool är mest kända för sina fina ullpads och experter på just ull. Vi tycker att dessa två tillverkare på ett bra sätt kompletterar varandra. En pad tillverkas för att ha olika egenskaper. Kom ihåg att en western pad till skillnad från en vojlock t.ex. har som primära uppgift att verka stötdämpande, dvs ta upp de stötar som ryttaren ovillkorligen ger upphov till. Hur mycket stötdämpning du behöver styrs naturligtvis av vad du använder hästen till, men sikta på minst ca 20 mm tjockt material.

Materialet som står för stötdämpningen har naturligtvis olika livslängd och gör det olika bra, beroende på kvalitet. Till följd av att en pad läggs på hästens rygg, uppstår problem med hudens fukt och värmebalans. Detta problem löser olika material olika bra. Täta material direkt mot huden t.ex. leder inte bort svett och fukt. Fundera på vad paden egentligen gör innan du köper en ny, och vilka egenskaper du prioriterar. Fråga gärna! Och kom ihåg, det är den inneboende funktionen som är viktigast, framförallt för hästen. En snygg utsida kan alla fixa men det krävs kunskap och erfarenhet att även få till insidan. Det finns många pads som ser hur fina ut som helst på utsidan, medan insidan i princip är nedbruten och utsliten inom några månader.

Proper Sadle Pad Fit with Ken McNabb

How to Choose a Saddle Pad with Ken McNabb